Kwalifikacje i publikacje

Kwalifikacje i publikacje

Magdalena_Grądzka_podolog

Magdalena Grądzka
Specjalista Podolog

Przygodę z podologią rozpoczęłam kilkanaście lat temu na studiach kierunkowych. Wiedzę tę nieustannie uzupełniam podczas kongresów, konferencji i spotkań tematycznych, aby świadczone przeze mnie usługi były na możliwie najwyższym poziomie. Doświadczenie zdobyte w placówkach medycznych i ciągły kontakt z Pacjentem pozwoliły mi na doskonalenie techniki i znalezienie nowych rozwiązań trudnych przypadków. Swoimi osiągnięciami dzielę się podczas prelekcji podologicznych na ogólnopolskich spotkaniach specjalistów.
Jako propagatorka podologii w Polsce prowadzę także szeroko pojęte działania na rzecz edukacji prozdrowotnej wśród społeczeństwa, a także szkolenia z zakresu podologii.
Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Podologicznego, co poczytuję sobie jako niezmierny zaszczyt.

Stworzony przeze mnie gabinet podologiczny odpowiada wszelkim standardom medycznym oraz ukierunkowany jest na niesienie pomocy ludziom z problemami stóp.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które pragną zachować tę część ciała w dobrej kondycji przez lata!