Deformacje paznokci

Deformacje paznokci

Deformacje najczęściej są wynikiem urazów w okolicy paznokcia. Dotyczą osób, które w dość dużym stopniu eksploatują swoje stopy. Nadmierne przeciążenie stóp w okolicy przodostopia często skutkuje odklejaniem się paznokcia. Odkryte łożysko, które nie jest przyciskane przez płytkę paznokciową staje się bardzo podatne na deformacje powodowane uciskiem obuwia czy chociażby chodzeniem. Odklejenie się paznokcia może być jednorazowym przypadkiem, bądź powtarzać się w zależności od intensywności ucisku.
Najczęściej zdeformowane paznokcie pojawiają się u sportowców (piłkarze, biegacze), ponieważ ich stopy są wielokrotnie bardziej obciążone i narażone na mechaniczne uszkodzenia.

zdeformowany paznokiec

Palce piłkarza. Wielokrotne odklejanie się paznokci oraz duży nacisk spowodowały deformację opuszków.

Bardzo często przyczyną deformacji jest istniejąca infekcja grzybicza, która powoduje grubienie, onycholizę (odklejenie się płytki paznokcia od łożyska) oraz – co za tym idzie – deformację opuszka palca i skrócenie jego łoża. W takim przypadku przede wszystkim należy zająć się terapią przeciwgrzybiczą paznokcia, a później korekcją kształtu.

Deformacje paznokci oraz tkanki miękkiej wokół nich są także nierzadkim powikłaniem po zabiegach chirurgicznych. Niestety, wiele z nich jest na tyle trwała, że terapia staje się problematyczna i długotrwala. Należy także pamiętać, że paznokcie deformują się przez miesiące a nawet lata (mnóstwo pacjentów uskarża się na istnienie problemu od dzieciństwa), dlatego w przypadku niepokojącego stanu czy odchodzenia paznokcia, należy stosunkowo wcześnie zasięgnąć opinii specjalisty.

nieudana resekcja

Paznokieć po obustronnej resekcji klinowej. Niestety trwałe uszkodzenie macierzy powoduje rośnięcie paznokcia w trzech częściach.

W zależności od etiopatogenezy deformacji przyjmuje się stosowne postępowanie – korekcję kształtu, odgrzybianie czy założenie rekonstrukcji płytki paznokciowej.